Bác xe ôm

Nghe vẻ nghè ve
Xe ôm thành phố
Tay đi xe số
Chân dép tổ ong
Trưa vẫn long đong
Đường xa chở khách
Áo tuy có rách
Tiền vẫn phần con
Chạy xe bon bon
Thuộc làu đường xá
Mệt thì trà đá
Hoặc điếu Vina
Miệng cười ha ha
Xe ôm thành phố!

Ảnh: Kaspar Vollenweider; Thơ: Mai Anh (Po Po Ki)@Tôi xê dịch :”>


Leave a Reply